Partner

HLAVNÉ VÝHODY PRE PARTNEROV

  •     Výtvára príležitosť osloviť ďalšiu skupinu zákazníkov v Novom Meste cez nový obchodný kanál
  •     Poskytuje ideálny priestor ako sa odlíšiť od konkurencie
  •     Slúži ako nástroj získať nového zákazníka
  •     Pomôže udržať a motivovať existujúceho zákazníka
  •     Upevňuje lojalitu zákazníkov
  •     Vytvára priestor na navýšenie zisku