SHS Catering

SHS Catering

Vďaka naším dlhoročným odborným skúsenostiam doma i v zahraničí pripravujeme všetky druhy spoločenských a kultúrnych podujatí na profesionálnej úrovni. Spoločenské podniky realizujeme vždy komplexne, podľa priania zákazníka, s ohľadom na protokolárne pravidlá. Zabezpečujeme všetky druhy akcií od svadieb po firemné podujatia.

Cateringové a agentúrne služby,
Organizovanie spoločenských a rodinných podujatí,
Dodávka jedál a nápojov.

Kvalita a spoľahlivosť

Tel.: 0904 592 336
Web: www.slovakhospitality.sk