Preklady a Tlmočenie – FUDU

Preklady a Tlmočenie – FUDU

Spoločnosť FUDU pôsobí v oblasti prekladov a tlmočenia už od roku 1996. V roku 2006 sa zmenila forma spoločnosti zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Naše dlhodobé a úspešné pôsobenie na trhu je dôkazom kvality a profesionality poskytovaných služieb. Vďaka našim bohatým skúsenostiam a dlhoročnej tradícii sa neustále rozširujeme, aby sme tak boli čo najbližšie k Vám, našim klientom. V roku 2009 sme v Bratislave otvorili nové pobočky . V roku 2011 sme získali certifikát systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008.

Naše ciele kopírujú ciele a želania našich klientov. Našimi službami sa snažíme prispieť k úspechu a naplneniu cieľov klienta. Kvalita, profesionálny prístup, pružná a operatívna komunikácia sú pre nás štandardom. Chceme byť klientovi čo najbližšie, pretože len vtedy môžeme myslieť ako on a uspokojovať jeho požiadavky presne podľa jeho predstáv. Preto sme k dispozícii nonstop, aj mimo pracovných dní a hodín. Stávame sa komunikačným kanálom mnohých spoločností, ktorí vďaka našim službám expandujú do celého sveta.

Váše ústa do sveta…

Tel.: 0911 788 858
Web: www.fudu.sk