O nás

o.z PRE ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO NOVÉHO MESTA je zamerané na všestranný rozvoj a zveľadenie mestskej časti v prospech obyvateľov a návštevníkov, podporu a organizovanie voľno-časových aktivít detí a mládeže, podporu záujmových združení v bratislavskom Novom Meste, pomoc a podporu sociálne slabších obyvateľov s dôrazom na rodiny s deťmi, dôchodcov a ľudí v ťažkých životných situáciách.

Chceme spájať občanov našej mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a všetkých, ktorým záleží na rozvoji a prosperite našej mestskej časti.